Roy Ciszewski
Player: Ciszewski

Details


92%
Health

84%
Strength

12%
Danger

15%
Parasite